top of page

Информация о наличии

свободных квартир в I подъезде

1 ппн.png

КВАРТИРА

СВОБОДНА

КВАРТИРА

ЗАБРОНИРОВАНА

КВАРТИРА

ПРОДАНА

№37

Площадь: 67,24 кв.м.| 2К

ПРОДАНА

№38

Площадь: 43,22 кв.м. | 1К
ПРОДАНА

№39

Площадь: 43,09 кв.м. | 1К
ПРОДАНА

№40

Площадь: 59,57 кв.м. | 2К

ПРОДАНА 

10 этаж

№33

Площадь: 67,24 кв.м.| 2К

ПРОДАНА

№34

Площадь: 43,22 кв.м. | 1К

ПРОДАНА

№35

Площадь: 43,09 кв.м. | 1К

ПРОДАНА

№36

Площадь: 59,57 кв.м. | 2К

ПРОДАНА 

9 этаж

8 этаж

№29

Площадь: 67,24 кв.м.| 2К

ПРОДАНА

№30

Площадь: 43,22 кв.м. | 1К
ПРОДАНА

№31

Площадь: 43,09 кв.м. | 1К

ПРОДАНА

№32

Площадь: 59,57 кв.м. | 2К

ПРОДАНА

7 этаж

№25

Площадь: 67,24 кв.м.| 2К

ПРОДАНА

№26

Площадь: 43,22 кв.м. | 1К

ПРОДАНА

№27

Площадь: 43,09 кв.м. | 1К

ПРОДАНА

№28

Площадь: 59,57 кв.м. | 2К

ПРОДАНА 

№21

Площадь: 67,24 кв.м.| 2К

ПРОДАНА

№22

Площадь: 43,22 кв.м. | 1К

ПРОДАНА

№23

Площадь: 43,09 кв.м. | 1К

ПРОДАНА

№24

Площадь: 59,57 кв.м. | 2К

ПРОДАНА 

6 этаж

№17

Площадь: 67,24 кв.м.| 2К

ПРОДАНА

№18

Площадь: 43,22 кв.м. | 1К

ПРОДАНА

№19

Площадь: 43,09 кв.м. | 1К

ПРОДАНА

№20

Площадь: 59,57 кв.м. | 2К

ПРОДАНА

5 этаж

№13

Площадь: 67,24 кв.м.| 2К

ПРОДАНА

№14

Площадь: 43,22 кв.м. | 1К

ПРОДАНА

№15

Площадь: 43,09 кв.м. | 1К

ПРОДАНА

№16

Площадь: 59,57 кв.м. | 2К

ПРОДАНА

4 этаж

№9

Площадь: 67,24 кв.м.| 2К

ПРОДАНА

№10

Площадь: 43,22 кв.м. | 1К

ПРОДАНА

№11

Площадь: 43,09 кв.м. | 1К

ПРОДАНА

№12

Площадь: 59,57 кв.м. | 2К

ПРОДАНА 

3 этаж

№5

Площадь: 67,24 кв.м.| 2К

ПРОДАНА

№6

Площадь: 43,22 кв.м. | 1К
ПРОДАНА

№7

Площадь: 43,09 кв.м. | 1К

ПРОДАНА

№8

Площадь: 59,57 кв.м. | 2К

ПРОДАНА 

2 этаж

№1

Площадь: 53,00 кв.м.| Студия
ПРОДАНА

№2

Площадь: 43,22 кв.м. | 1К
ПРОДАНА

№3

Площадь: 43,09 кв.м. | 1К
ПРОДАНА

№4

Площадь: 59,57 кв.м. | 2К

ПРОДАНА 

1 этаж

bottom of page